Photo: Fagus sylvatica (Plant Encyclopedia)

Fagus sylvatica 'Atropunicea' (red beech) - plant

Fagus sylvatica Atropunicea (red beech)

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

red beech

plant

Fagus sylvatica 'Atropunicea' red beech plant

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

red beech

fruits

Fagus sylvatica 'Atropunicea' red beech fruits

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

red beech

fruits

Fagus sylvatica  'Atropunicea' red beech fruits

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

red beech

fruits

Fagus sylvatica  'Atropunicea' red beech fruits

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

red beech

ross or bark

Fagus sylvatica   'Atropunicea' red beech ross or bark

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

red beech

leaves

Fagus sylvatica   'Atropunicea' red beech leaves

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

red beech

leaves

Fagus sylvatica    'Atropunicea' red beech leaves

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

red beech

leaves

Fagus sylvatica    'Atropunicea' red beech leaves