Photo Gallery DF: rhyacionia buoliana pinus 1 | About-garden.com

cz
Obaleč prýtový na borovice černá úkryt housenky (Rhyacionia buoliana na Pinus nigra)
Obaleč prýtový na borovice černá úkryt housenky (Rhyacionia buoliana na Pinus nigra)
cz
Obaleč prýtový na borovice černá, znetvořená větev (Rhyacionia buoliana na Pinus nigra)
Obaleč prýtový na borovice černá, znetvořená větev (Rhyacionia buoliana na Pinus nigra)