Photo Gallery DF: pseudobrizoides 1 | About-garden.com

cz
Ostřice pískomilná (Carex pseudobrizoides)
Ostřice pískomilná (Carex pseudobrizoides)