Photo Gallery DF: cardinal royal 1 | About-garden.com

cz
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' (Sorbus aucuparia)
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' (Sorbus aucuparia)
cz
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' - habitus s plody (Sorbus aucuparia)
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' - habitus s plody (Sorbus aucuparia)
cz
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' - habitus v květu (Sorbus aucuparia)
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' - habitus v květu (Sorbus aucuparia)
cz
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' - listy (Sorbus aucuparia)
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' - listy (Sorbus aucuparia)
cz
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' - plody (Sorbus aucuparia)
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' - plody (Sorbus aucuparia)
cz
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' - větévka s plody (Sorbus aucuparia)
Jeřáb ptačí 'Cardinal Royal' - větévka s plody (Sorbus aucuparia)