Photo Gallery DF: abyssinica 1 | About-garden.com

cz
Katrán habešský (Crambe abyssinica)
Katrán habešský (Crambe abyssinica)
cz
Katrán habešský (Crambe abyssinica)
Katrán habešský (Crambe abyssinica)
cz
Katrán habešský (Crambe abyssinica)
Katrán habešský (Crambe abyssinica)
cz
Katrán habešský - semena (Crambe abyssinica)
Katrán habešský - semena (Crambe abyssinica)
cz
Katrán habešský - semeno (Crambe abyssinica)
Katrán habešský - semeno (Crambe abyssinica)
cz
Pryšec (Euphorbia abyssinica)
Pryšec (Euphorbia abyssinica)
cz
Ramtila habešská (Guizotia abyssinica)
Ramtila habešská (Guizotia abyssinica)
cz
Ramtila habešská (Guizotia abyssinica)
Ramtila habešská (Guizotia abyssinica)
cz
Ramtila habešská (Guizotia abyssinica)
Ramtila habešská (Guizotia abyssinica)