cz
Tenura trojžilná (Sansevieria trifasciata)
Tenura trojžilná (Sansevieria trifasciata)
cz
Tenura trojžilná (Sansevieria trifasciata)
Tenura trojžilná (Sansevieria trifasciata)
cz
Tenura trojžilná (Sansevieria trifasciata)
Tenura trojžilná (Sansevieria trifasciata)
cz
Tenura trojžilná (Sansevieria trifasciata)
Tenura trojžilná (Sansevieria trifasciata)
cz
Tenura trojžilná - květ (Sansevieria trifasciata)
Tenura trojžilná - květ (Sansevieria trifasciata)
cz
Tchýnin jazyk (Sansevieria trifasciata)
Tchýnin jazyk (Sansevieria trifasciata)
cz
Tchýnin jazyk, Laurentii (Sansevieria trifasciata)
Tchýnin jazyk, Laurentii (Sansevieria trifasciata)
cz
Tchýnin jazyk, Laurentii, detail květu (Sansevieria trifasciata)
Tchýnin jazyk, Laurentii, detail květu (Sansevieria trifasciata)
cz
Tchýnin jazyk, Laurentii, poupata (Sansevieria trifasciata)
Tchýnin jazyk, Laurentii, poupata (Sansevieria trifasciata)
cz
Svatolína (Santolina etrusca)
Svatolína (Santolina etrusca)
cz
Svatolína (Santolina etrusca)
Svatolína (Santolina etrusca)
cz
Svatolína (Santolina etrusca)
Svatolína (Santolina etrusca)
cz
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
cz
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
cz
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
cz
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
cz
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
cz
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
cz
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
cz
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
cz
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
Svatolína cypřiškovitá (Santolina chamaecyparissus)
cz
Svatolína cyprišová (Santolina incana)
Svatolína cyprišová (Santolina incana)
cz
Svatolína cyprišová, květy (Santolina incana)
Svatolína cyprišová, květy (Santolina incana)
cz
Svatolina zelená (Santolina viridis)
Svatolina zelená (Santolina viridis)
cz
Svatolina zelená (Santolina viridis)
Svatolina zelená (Santolina viridis)
cz
Svatolina zelená (Santolina viridis)
Svatolina zelená (Santolina viridis)
cz
Vitálka (Sanvitalia)
Vitálka (Sanvitalia)
cz
Vitálka (Sanvitalia)
Vitálka (Sanvitalia)
cz
Sanvitálie (Sanvitalia procumbens)
Sanvitálie (Sanvitalia procumbens)
cz
Sanvitálie (Sanvitalia procumbens)
Sanvitálie (Sanvitalia procumbens)
cz
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
cz
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
cz
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
cz
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
cz
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
cz
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
Sanvitálie poléhavá (Sanvitalia procumbens)
cz
Sanvitálie poléhavá - semena (Sanvitalia procumbens)
Sanvitálie poléhavá - semena (Sanvitalia procumbens)
cz
Sanvitálie poléhavá Tuff Million Suns (Sanvitalia procumbens)
Sanvitálie poléhavá Tuff Million Suns (Sanvitalia procumbens)
cz
Sanvitálie poléhavá Tuff Million Suns (Sanvitalia procumbens)
Sanvitálie poléhavá Tuff Million Suns (Sanvitalia procumbens)
cz
Vitálka poléhavá (Sanvitalia procumbens)
Vitálka poléhavá (Sanvitalia procumbens)
cz
Vitálka položená (Sanvitalia procumbens)
Vitálka položená (Sanvitalia procumbens)