cz
Šalvěj - květ (Salvia uliginosa)
Šalvěj - květ (Salvia uliginosa)
cz
Šalvěj - květ (Salvia uliginosa)
Šalvěj - květ (Salvia uliginosa)
cz
Šalvěj - květ (Salvia uliginosa)
Šalvěj - květ (Salvia uliginosa)
cz
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
cz
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
cz
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
cz
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
Šalvěj balsamina (Salvia verbenaca)
cz
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
cz
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
cz
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
cz
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
cz
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
cz
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
cz
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)
cz
Šalvěj přeslenitá - květ (Salvia verticillata)
Šalvěj přeslenitá - květ (Salvia verticillata)
cz
Šalvěj přeslenitá - květ (Salvia verticillata)
Šalvěj přeslenitá - květ (Salvia verticillata)
cz
Šalvěj přeslenitá - květ (Salvia verticillata)
Šalvěj přeslenitá - květ (Salvia verticillata)
cz
Šalvěj zahradní (Salvia viridis)
Šalvěj zahradní (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zahradní (Salvia viridis)
Šalvěj zahradní (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zahradní (Salvia viridis)
Šalvěj zahradní (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zahradní - květ (Salvia viridis)
Šalvěj zahradní - květ (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zahradní - květ (Salvia viridis)
Šalvěj zahradní - květ (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zahradní 'Oxford Blue' (Salvia viridis)
Šalvěj zahradní 'Oxford Blue' (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zahradní 'Oxford Blue' (Salvia viridis)
Šalvěj zahradní 'Oxford Blue' (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zahradní 'Oxford Blue' (Salvia viridis)
Šalvěj zahradní 'Oxford Blue' (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
Šalvěj zelená (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zelená - park v Poděbradech (Salvia viridis)
Šalvěj zelená - park v Poděbradech (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zelená - příroda, Libanon (Salvia viridis)
Šalvěj zelená - příroda, Libanon (Salvia viridis)
cz
Šalvěj zelená - příroda, Libanon (Salvia viridis)
Šalvěj zelená - příroda, Libanon (Salvia viridis)
cz
Nepukalka nejmenší (Salvinia minima)
Nepukalka nejmenší (Salvinia minima)
cz
Nepukalka obtížná (Salvinia molesta)
Nepukalka obtížná (Salvinia molesta)
cz
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
cz
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
cz
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
cz
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
Nepukalka vzplývající (Salvinia natans)
cz
Bez chebdí (Sambucus ebulus)
Bez chebdí (Sambucus ebulus)