cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
Růže Lichtkönigen Lucia (Rosa Lichtknigen Lucia)
cz
Růže májová (Rosa majalis)
Růže májová (Rosa majalis)
cz
Růže májová - plod (Rosa majalis)
Růže májová - plod (Rosa majalis)
cz
Růže májová - podzimní zbarvení (Rosa majalis)
Růže májová - podzimní zbarvení (Rosa majalis)
cz
Růže májová - větévky s listy (Rosa majalis)
Růže májová - větévky s listy (Rosa majalis)
cz
Růže májová - větévky s plody (Rosa majalis)
Růže májová - větévky s plody (Rosa majalis)
cz
Růže májová - větévky s plody (Rosa majalis)
Růže májová - větévky s plody (Rosa majalis)
cz
Růže májová - větévky s podzimními listy (Rosa majalis)
Růže májová - větévky s podzimními listy (Rosa majalis)
cz
Růže Moyesova (Rosa moyesii)
Růže Moyesova (Rosa moyesii)
cz
Růže Moyesova (Rosa moyesii)
Růže Moyesova (Rosa moyesii)
cz
Růže Moyesova 'Geranium' (Rosa moyesii)
Růže Moyesova 'Geranium' (Rosa moyesii)
cz
Růže Moyesova 'Geranium' - list (Rosa moyesii)
Růže Moyesova 'Geranium' - list (Rosa moyesii)
cz
Růže Moyesova 'Geranium' - větévka s plodem (Rosa moyesii)
Růže Moyesova 'Geranium' - větévka s plodem (Rosa moyesii)
cz
Růže Moyesova 'Geranium' - větévka s plodem (Rosa moyesii)
Růže Moyesova 'Geranium' - větévka s plodem (Rosa moyesii)
cz
Růže Moyesova 'Geranium' - větévka s trny (Rosa moyesii)
Růže Moyesova 'Geranium' - větévka s trny (Rosa moyesii)
cz
Růže mnohokvětá (Rosa multiflora)
Růže mnohokvětá (Rosa multiflora)
cz
Růže mnohokvětá (Rosa multiflora)
Růže mnohokvětá (Rosa multiflora)
cz
Růže mnohokvětá (Rosa multiflora)
Růže mnohokvětá (Rosa multiflora)
cz
Růže mnohokvětá - listy (Rosa multiflora)
Růže mnohokvětá - listy (Rosa multiflora)
cz
Růže mnohokvětá - listy (Rosa multiflora)
Růže mnohokvětá - listy (Rosa multiflora)
cz
Růže mnohokvětá 'Inermis' (Rosa multiflora)
Růže mnohokvětá 'Inermis' (Rosa multiflora)
cz
Růže mnohokvětá 'Inermis' - květ (Rosa multiflora)
Růže mnohokvětá 'Inermis' - květ (Rosa multiflora)
cz
Růže mnohokvětá 'Inermis' - květ (Rosa multiflora)
Růže mnohokvětá 'Inermis' - květ (Rosa multiflora)
cz
Růže mnohokvětá Schneewitchen (Rosa multiflora)
Růže mnohokvětá Schneewitchen (Rosa multiflora)
cz
Růže (Rosa olympic)
Růže (Rosa olympic)
cz
Růže převislá (Rosa pendulina)
Růže převislá (Rosa pendulina)
cz
Růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia)
Růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia)
cz
Růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia)
Růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia)
cz
Růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia)
Růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia)
cz
Růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia)
Růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia)
cz
Růže dužnoplodá (Rosa pomifera)
Růže dužnoplodá (Rosa pomifera)
cz
Růže dužnoplodá (Rosa pomifera)
Růže dužnoplodá (Rosa pomifera)
cz
Růže dužnoplodá (Rosa pomifera)
Růže dužnoplodá (Rosa pomifera)
cz
Růže dužnoplodá (Rosa pomifera)
Růže dužnoplodá (Rosa pomifera)
cz
Růže dužnoplodá - list (Rosa pomifera)
Růže dužnoplodá - list (Rosa pomifera)