cz
Růže Queen Elisabeth (Rosa)
Růže Queen Elisabeth (Rosa)
cz
Růže Queen Elizabeth (Rosa)
Růže Queen Elizabeth (Rosa)
cz
Růže Queen Elizabeth (Rosa)
Růže Queen Elizabeth (Rosa)
cz
Růže Queen Elizabeth (Rosa)
Růže Queen Elizabeth (Rosa)
cz
Růže Queen Elizabeth - květ (Rosa)
Růže Queen Elizabeth - květ (Rosa)
cz
Růže Queen Elizabeth - rozkvetlá (Rosa)
Růže Queen Elizabeth - rozkvetlá (Rosa)
cz
Růže Queen of Hearts (Rosa)
Růže Queen of Hearts (Rosa)
cz
Růže Radiance - Velkokvěté růže čajohybridy (Rosa)
Růže Radiance - Velkokvěté růže čajohybridy (Rosa)
cz
Růže Rhapsody in blue (Rosa)
Růže Rhapsody in blue (Rosa)
cz
Růže Rhapsody in Blue - Sadové růže (Rosa)
Růže Rhapsody in Blue - Sadové růže (Rosa)
cz
Růže Rhapsody in Blue - Sadové růže (Rosa)
Růže Rhapsody in Blue - Sadové růže (Rosa)
cz
Růže Rosy Carpet (Rosa)
Růže Rosy Carpet (Rosa)
cz
Růže Rosy Carpet (Rosa)
Růže Rosy Carpet (Rosa)
cz
Růže Rudolf Schmidt Jubiläum Rose - Mnohokvěté růže polyantky (Rosa)
Růže Rudolf Schmidt Jubiläum Rose - Mnohokvěté růže polyantky (Rosa)
cz
Růže Rudolf Timm - Mnohokvěté růže polyantky (Rosa)
Růže Rudolf Timm - Mnohokvěté růže polyantky (Rosa)
cz
Růže Rudolf Timm - Mnohokvěté růže polyantky (Rosa)
Růže Rudolf Timm - Mnohokvěté růže polyantky (Rosa)
cz
Růže Sadové růže (Rosa)
Růže Sadové růže (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Angela' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Angela' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Angela' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Angela' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Angela' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Angela' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Angela' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Angela' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Angela' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Angela' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Dove' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Dove' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Dove' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Dove' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Dove' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Dove' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Dove' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Dove' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Dove' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Dove' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' - po odkvětu (Rosa)
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' - po odkvětu (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' - po odkvětu (Rosa)
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' - po odkvětu (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' - po odkvětu (Rosa)
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' - po odkvětu (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' - po odkvětu (Rosa)
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' - po odkvětu (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' - po odkvětu (Rosa)
Růže Sadové růže 'Golden Celebration' - po odkvětu (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Madame Legras de St Germain' (Rosa)
Růže Sadové růže 'Madame Legras de St Germain' (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Madame Legras de St Germain' - květ (Rosa)
Růže Sadové růže 'Madame Legras de St Germain' - květ (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Madame Legras de St Germain' - list (Rosa)
Růže Sadové růže 'Madame Legras de St Germain' - list (Rosa)
cz
Růže Sadové růže 'Madame Legras de St Germain' - větévka s květem (Rosa)
Růže Sadové růže 'Madame Legras de St Germain' - větévka s květem (Rosa)