cz
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - větve s květy (Robinia x ambigua)
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - větve s květy (Robinia x ambigua)
cz
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - větve s květy (Robinia x ambigua)
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - větve s květy (Robinia x ambigua)
cz
Rodgersie jírovcolistá (Rodgersia aesculifolia)
Rodgersie jírovcolistá (Rodgersia aesculifolia)
cz
Rodgersie jírovcolistá (Rodgersia aesculifolia)
Rodgersie jírovcolistá (Rodgersia aesculifolia)
cz
Rodgersie jírovcolistá - list (Rodgersia aesculifolia)
Rodgersie jírovcolistá - list (Rodgersia aesculifolia)
cz
Rodgersie zpeřená (Rodgersia pinnata Alba)
Rodgersie zpeřená (Rodgersia pinnata Alba)
cz
Rodgersie zpeřená - květ (Rodgersia pinnata Alba)
Rodgersie zpeřená - květ (Rodgersia pinnata Alba)
cz
Rodgersie zpeřená - list (Rodgersia pinnata Alba)
Rodgersie zpeřená - list (Rodgersia pinnata Alba)
cz
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
cz
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
cz
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
cz
Rodgersie stopkolistá - květ (Rodgersia podophylla)
Rodgersie stopkolistá - květ (Rodgersia podophylla)
cz
Rodgersie stopkolistá - po odkvětu (Rodgersia podophylla)
Rodgersie stopkolistá - po odkvětu (Rodgersia podophylla)
cz
Rodgersie bezolistá (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie bezolistá (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie bezolistá - květ (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá - květ (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie bezolistá - květ (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá - květ (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie bezolistá - list (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá - list (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie bezolistá - list (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá - list (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie stolovitá (Rodgersia tabularis)
Rodgersie stolovitá (Rodgersia tabularis)
cz
Rodgersie stolovitá - po odkvětu (Rodgersia tabularis)
Rodgersie stolovitá - po odkvětu (Rodgersia tabularis)
cz
Rodgersie stolovitá - po odkvětu (Rodgersia tabularis)
Rodgersie stolovitá - po odkvětu (Rodgersia tabularis)
cz
Rodgersie noholistová (Rodgesia podophylla)
Rodgersie noholistová (Rodgesia podophylla)
cz
Rodgersie noholistová (Rodgesia podophylla)
Rodgersie noholistová (Rodgesia podophylla)
cz
Pěnišník (Rododendron)
Pěnišník (Rododendron)
cz
Pěnišník (Rododendron)
Pěnišník (Rododendron)
cz
Pěnišník 'Freya' - květ (Rododendron)
Pěnišník 'Freya' - květ (Rododendron)
cz
Rododendron (Rododendron)
Rododendron (Rododendron)
cz
Rododendron (Rododendron)
Rododendron (Rododendron)
cz
Rododendron (Rododendron)
Rododendron (Rododendron)
cz
Rododendron - penišník (Rododendron)
Rododendron - penišník (Rododendron)
cz
Rododendron - penišník (Rododendron)
Rododendron - penišník (Rododendron)
cz
Rododendron - penišník (Rododendron)
Rododendron - penišník (Rododendron)
cz
Rododendron - penišník (Rododendron)
Rododendron - penišník (Rododendron)
cz
Rododendron - penišník (Rododendron)
Rododendron - penišník (Rododendron)
cz
Rododendron - penišník (Rododendron)
Rododendron - penišník (Rododendron)
cz
Rododendron - penišník (Rododendron)
Rododendron - penišník (Rododendron)
cz
Rododendron - penišník (Rododendron)
Rododendron - penišník (Rododendron)
cz
Rododendron - penišník (Rododendron)
Rododendron - penišník (Rododendron)
cz
Rododendrony a azalky (Rododendron)
Rododendrony a azalky (Rododendron)
cz
Rododendrony a azalky (Rododendron)
Rododendrony a azalky (Rododendron)