cz
Trnovník akát - květ (Robinia pseudoacacia)
Trnovník akát - květ (Robinia pseudoacacia)
cz
Trnovník akát - list (Robinia pseudoacacia)
Trnovník akát - list (Robinia pseudoacacia)
cz
Trnovník akát - list (Robinia pseudoacacia)
Trnovník akát - list (Robinia pseudoacacia)
cz
Trnovník akát - listy (Robinia pseudoacacia)
Trnovník akát - listy (Robinia pseudoacacia)
cz
Trnovník akát - listy (Robinia pseudoacacia)
Trnovník akát - listy (Robinia pseudoacacia)
cz
Trnovník akát - listy (Robinia pseudoacacia)
Trnovník akát - listy (Robinia pseudoacacia)
cz
Trnovník akát - listy (Robinia pseudoacacia)
Trnovník akát - listy (Robinia pseudoacacia)
cz
Trnovník akát v zimě (Robinia pseudoacacia)
Trnovník akát v zimě (Robinia pseudoacacia)
cz
Trnovník akát, akátové dřevo (Robinia pseudoacacia)
Trnovník akát, akátové dřevo (Robinia pseudoacacia)
cz
Trnovník lepkavý (Robinia viscosa)
Trnovník lepkavý (Robinia viscosa)
cz
Trnovník lepkavý (Robinia viscosa)
Trnovník lepkavý (Robinia viscosa)
cz
Trnovník lepkavý - květ (Robinia viscosa)
Trnovník lepkavý - květ (Robinia viscosa)
cz
Trnovník lepkavý - květ (Robinia viscosa)
Trnovník lepkavý - květ (Robinia viscosa)
cz
Trnovník lepkavý - květ (Robinia viscosa)
Trnovník lepkavý - květ (Robinia viscosa)
cz
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' (Robinia x ambigua)
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' (Robinia x ambigua)
cz
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - habitus v květu (Robinia x ambigua)
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - habitus v květu (Robinia x ambigua)
cz
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - větve s květy (Robinia x ambigua)
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - větve s květy (Robinia x ambigua)
cz
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - větve s květy (Robinia x ambigua)
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - větve s květy (Robinia x ambigua)
cz
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - větve s květy (Robinia x ambigua)
Trnovník smíšený 'Bella-rosea' - větve s květy (Robinia x ambigua)
cz
Rodgersie jírovcolistá (Rodgersia aesculifolia)
Rodgersie jírovcolistá (Rodgersia aesculifolia)
cz
Rodgersie jírovcolistá (Rodgersia aesculifolia)
Rodgersie jírovcolistá (Rodgersia aesculifolia)
cz
Rodgersie jírovcolistá - list (Rodgersia aesculifolia)
Rodgersie jírovcolistá - list (Rodgersia aesculifolia)
cz
Rodgersie zpeřená (Rodgersia pinnata Alba)
Rodgersie zpeřená (Rodgersia pinnata Alba)
cz
Rodgersie zpeřená - květ (Rodgersia pinnata Alba)
Rodgersie zpeřená - květ (Rodgersia pinnata Alba)
cz
Rodgersie zpeřená - list (Rodgersia pinnata Alba)
Rodgersie zpeřená - list (Rodgersia pinnata Alba)
cz
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
cz
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
cz
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
Rodgersie stopkolistá (Rodgersia podophylla)
cz
Rodgersie stopkolistá - květ (Rodgersia podophylla)
Rodgersie stopkolistá - květ (Rodgersia podophylla)
cz
Rodgersie stopkolistá - po odkvětu (Rodgersia podophylla)
Rodgersie stopkolistá - po odkvětu (Rodgersia podophylla)
cz
Rodgersie bezolistá (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie bezolistá (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie bezolistá - květ (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá - květ (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie bezolistá - květ (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá - květ (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie bezolistá - list (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá - list (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie bezolistá - list (Rodgersia sambucifolia)
Rodgersie bezolistá - list (Rodgersia sambucifolia)
cz
Rodgersie stolovitá (Rodgersia tabularis)
Rodgersie stolovitá (Rodgersia tabularis)
cz
Rodgersie stolovitá - po odkvětu (Rodgersia tabularis)
Rodgersie stolovitá - po odkvětu (Rodgersia tabularis)
cz
Rodgersie stolovitá - po odkvětu (Rodgersia tabularis)
Rodgersie stolovitá - po odkvětu (Rodgersia tabularis)
cz
Rodgersie noholistová (Rodgesia podophylla)
Rodgersie noholistová (Rodgesia podophylla)
cz
Rodgersie noholistová (Rodgesia podophylla)
Rodgersie noholistová (Rodgesia podophylla)