cz
Škumpa kořenná - list (Rhus aromatica)
Škumpa kořenná - list (Rhus aromatica)
cz
Škumpa kořenná - podzimní zbarvení (Rhus aromatica)
Škumpa kořenná - podzimní zbarvení (Rhus aromatica)
cz
Škumpa kořenná - podzimní zbarvení (Rhus aromatica)
Škumpa kořenná - podzimní zbarvení (Rhus aromatica)
cz
Škumpa kořenná - větévka (Rhus aromatica)
Škumpa kořenná - větévka (Rhus aromatica)
cz
Škumpa lysá (Rhus glabra Laciniata)
Škumpa lysá (Rhus glabra Laciniata)
cz
Škumpa lysá - podzimní list (Rhus glabra Laciniata)
Škumpa lysá - podzimní list (Rhus glabra Laciniata)
cz
Škumpa lysá - podzimní zbarvení (Rhus glabra Laciniata)
Škumpa lysá - podzimní zbarvení (Rhus glabra Laciniata)
cz
Škumpa lysá - podzimní zbarvení (Rhus glabra Laciniata)
Škumpa lysá - podzimní zbarvení (Rhus glabra Laciniata)
cz
Škumpa orobincová (Rhus hirta)
Škumpa orobincová (Rhus hirta)
cz
Škumpa orobincová , Tigers Eye (Rhus hirta)
Škumpa orobincová , Tigers Eye (Rhus hirta)
cz
Škumpa prutnatá (Rhus pendulina)
Škumpa prutnatá (Rhus pendulina)
cz
Škumpa prutnatá (Rhus pendulina)
Škumpa prutnatá (Rhus pendulina)
cz
Škumpa ocetná (Rhus typhina)
Škumpa ocetná (Rhus typhina)
cz
Škumpa ocetná (Rhus typhina)
Škumpa ocetná (Rhus typhina)
cz
Škumpa ocetná (Rhus typhina)
Škumpa ocetná (Rhus typhina)
cz
Škumpa ocetná (Rhus typhina)
Škumpa ocetná (Rhus typhina)
cz
Škumpa ocetná (Rhus typhina)
Škumpa ocetná (Rhus typhina)
cz
Škumpa ocetná - kůra (Rhus typhina)
Škumpa ocetná - kůra (Rhus typhina)
cz
Škumpa ocetná - květ (Rhus typhina)
Škumpa ocetná - květ (Rhus typhina)
cz
Škumpa ocetná - listy (Rhus typhina)
Škumpa ocetná - listy (Rhus typhina)
cz
Škumpa ocetná - listy (Rhus typhina)
Škumpa ocetná - listy (Rhus typhina)
cz
Škumpa ocetná - podzimní barva listů (Rhus typhina)
Škumpa ocetná - podzimní barva listů (Rhus typhina)
cz
Škumpa ocetná - podzimní barva listů (Rhus typhina)
Škumpa ocetná - podzimní barva listů (Rhus typhina)
cz
Škumpa ocetná Dissecta- listy (Rhus typhina)
Škumpa ocetná Dissecta- listy (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová (Rhus typhina)
Škumpa orobincová (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová (Rhus typhina)
Škumpa orobincová (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová (Rhus typhina)
Škumpa orobincová (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová (Rhus typhina)
Škumpa orobincová (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
Škumpa orobincová - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
Škumpa orobincová - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
Škumpa orobincová - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
Škumpa orobincová - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová 'Lacinata' (Rhus typhina)
Škumpa orobincová 'Lacinata' (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová 'Lacinata' (Rhus typhina)
Škumpa orobincová 'Lacinata' (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová 'Lacinata' (Rhus typhina)
Škumpa orobincová 'Lacinata' (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová 'Laciniata' (Rhus typhina)
Škumpa orobincová 'Laciniata' (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová 'Laciniata' (Rhus typhina)
Škumpa orobincová 'Laciniata' (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová 'Laciniata' - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
Škumpa orobincová 'Laciniata' - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová 'Laciniata' - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
Škumpa orobincová 'Laciniata' - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová 'Laciniata' - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
Škumpa orobincová 'Laciniata' - podzimní zbarvení (Rhus typhina)
cz
Škumpa orobincová (Rhus typhina Laciniata)
Škumpa orobincová (Rhus typhina Laciniata)