cz
Dub červený (Quercus rubra)
Dub červený (Quercus rubra)
cz
Dub červený - jarní list (Quercus rubra)
Dub červený - jarní list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - jarní zbarvení (Quercus rubra)
Dub červený - jarní zbarvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - list (Quercus rubra)
Dub červený - list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - listy (Quercus rubra)
Dub červený - listy (Quercus rubra)
cz
Dub červený - listy (Quercus rubra)
Dub červený - listy (Quercus rubra)
cz
Dub červený - listy (Quercus rubra)
Dub červený - listy (Quercus rubra)
cz
Dub červený - listy (Quercus rubra)
Dub červený - listy (Quercus rubra)
cz
Dub červený - listy (Quercus rubra)
Dub červený - listy (Quercus rubra)
cz
Dub červený - opad listů (Quercus rubra)
Dub červený - opad listů (Quercus rubra)
cz
Dub červený - plod (Quercus rubra)
Dub červený - plod (Quercus rubra)
cz
Dub červený - plody (Quercus rubra)
Dub červený - plody (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní barvení (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní barvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list líc (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list líc (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní list rub (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní list rub (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní zabarvení listů (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní zabarvení listů (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
Dub červený - podzimní zbarvení (Quercus rubra)
cz
Dub červený - v zimě (Quercus rubra)
Dub červený - v zimě (Quercus rubra)
cz
Dub červený - v zimě (Quercus rubra)
Dub červený - v zimě (Quercus rubra)
cz
Dub červený - v zimě (Quercus rubra)
Dub červený - v zimě (Quercus rubra)
cz
Dub červený - v zimě (Quercus rubra)
Dub červený - v zimě (Quercus rubra)
cz
Dub červený - větévka s listy (Quercus rubra)
Dub červený - větévka s listy (Quercus rubra)
cz
Dub červený 'Magic Fire' (Quercus rubra)
Dub červený 'Magic Fire' (Quercus rubra)
cz
Dub červený 'Magic Fire' - list (Quercus rubra)
Dub červený 'Magic Fire' - list (Quercus rubra)
cz
Dub červený 'Magic Fire' - zbarvení mladých listů (Quercus rubra)
Dub červený 'Magic Fire' - zbarvení mladých listů (Quercus rubra)
cz
Dub červený 'Magic Fire' - zbarvení mladých listů (Quercus rubra)
Dub červený 'Magic Fire' - zbarvení mladých listů (Quercus rubra)
cz
Dub korkový (Quercus suber)
Dub korkový (Quercus suber)
cz
Dub korkový (Quercus suber)
Dub korkový (Quercus suber)
cz
Dub korkový (Quercus suber)
Dub korkový (Quercus suber)
cz
Dub korkový - kmen (Quercus suber)
Dub korkový - kmen (Quercus suber)
cz
Dub korkový - kmen (Quercus suber)
Dub korkový - kmen (Quercus suber)
cz
Dub korkový - kmen kůra (Quercus suber)
Dub korkový - kmen kůra (Quercus suber)
cz
Dub korkový - kmen kůra (Quercus suber)
Dub korkový - kmen kůra (Quercus suber)
cz
Dub korkový - list (Quercus suber)
Dub korkový - list (Quercus suber)