cz
Dub dvoubarevný - podzimní zbarvení (Quercus bicolor)
Dub dvoubarevný - podzimní zbarvení (Quercus bicolor)
cz
Dub dvoubarevný - podzimní zbarvení (Quercus bicolor)
Dub dvoubarevný - podzimní zbarvení (Quercus bicolor)
cz
Dub Boissierův (Quercus boissieri)
Dub Boissierův (Quercus boissieri)
cz
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
cz
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
cz
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
Dub palestinský (Quercus calliprinos)
cz
Dub cer (Quercus cerris)
Dub cer (Quercus cerris)
cz
Dub cer (Quercus cerris)
Dub cer (Quercus cerris)
cz
Dub cer - listy (Quercus cerris)
Dub cer - listy (Quercus cerris)
cz
Dub cer - listy (Quercus cerris)
Dub cer - listy (Quercus cerris)
cz
Dub cer - listy (Quercus cerris)
Dub cer - listy (Quercus cerris)
cz
Dub cer - podzimní list (Quercus cerris)
Dub cer - podzimní list (Quercus cerris)
cz
Dub cer - podzimní listí (Quercus cerris)
Dub cer - podzimní listí (Quercus cerris)
cz
Dub kermesový (Quercus coccifera)
Dub kermesový (Quercus coccifera)
cz
Dub kermesový (Quercus coccifera)
Dub kermesový (Quercus coccifera)
cz
Dub šarlatový - habitus (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - habitus (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - habitus na podzim (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - habitus na podzim (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - habitus na podzim (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - habitus na podzim (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - mladý list (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - mladý list (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - podzimní barvení (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - podzimní barvení (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - podzimní barvení (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - podzimní barvení (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - podzimní list (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - podzimní list (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - podzimní list (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - podzimní list (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - podzimní list (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - podzimní list (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - podzimní list (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - podzimní list (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - podzimní list (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - podzimní list (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - podzimní zbarvení (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - podzimní zbarvení (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - podzimní zbarvení (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - podzimní zbarvení (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - podzimní zbarvení (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - podzimní zbarvení (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - podzimní zbarvení (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - podzimní zbarvení (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - větévka s listy (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - větévka s listy (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - větévka s podzimním listem (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - větévka s podzimním listem (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - větévka s podzimním listem (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - větévka s podzimním listem (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - větévka s podzimními listy (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - větévka s podzimními listy (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - větévka s podzimními listy (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - větévka s podzimními listy (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - větévka s podzimními listy (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - větévka s podzimními listy (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový - větévky s listy (Quercus coccinea)
Dub šarlatový - větévky s listy (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový 'Campanile' - habitus (Quercus coccinea)
Dub šarlatový 'Campanile' - habitus (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový 'Campanile' - habitus na podzim (Quercus coccinea)
Dub šarlatový 'Campanile' - habitus na podzim (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový 'Campanile' - list (Quercus coccinea)
Dub šarlatový 'Campanile' - list (Quercus coccinea)
cz
Dub šarlatový 'Campanile' - podzimní list (Quercus coccinea)
Dub šarlatový 'Campanile' - podzimní list (Quercus coccinea)