cz
Citronečník trojlistý (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý - květ (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý - květ (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý - květ (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý - květ (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý - květ (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý - květ (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý - listy (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý - listy (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý - listy (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý - listy (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý - plod (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý - plod (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý - plod (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý - plod (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý - zralý plod (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý - zralý plod (Poncirus trifoliata)
cz
Citronečník trojlistý - zralý plod (Poncirus trifoliata)
Citronečník trojlistý - zralý plod (Poncirus trifoliata)
cz
Modráska srdčitá (Pontederia cordata)
Modráska srdčitá (Pontederia cordata)
cz
Modráska srdčitá (Pontederia cordata)
Modráska srdčitá (Pontederia cordata)
cz
Topol (Populus)
Topol (Populus)
cz
Topol bílý - listy (Populus alba)
Topol bílý - listy (Populus alba)
cz
Topol bílý - listy (Populus alba)
Topol bílý - listy (Populus alba)
cz
Topol chlupatý - borka (Populus lasiocarpa)
Topol chlupatý - borka (Populus lasiocarpa)
cz
Topol chlupatý - habitus (Populus lasiocarpa)
Topol chlupatý - habitus (Populus lasiocarpa)
cz
Topol chlupatý - list (Populus lasiocarpa)
Topol chlupatý - list (Populus lasiocarpa)
cz
Topol chlupatý - list (Populus lasiocarpa)
Topol chlupatý - list (Populus lasiocarpa)
cz
Topol chlupatý - listy (Populus lasiocarpa)
Topol chlupatý - listy (Populus lasiocarpa)
cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý (Populus nigra)
Topol černý (Populus nigra)
cz
Topol černý - kmen (Populus nigra)
Topol černý - kmen (Populus nigra)
cz
Topol černý - list (Populus nigra)
Topol černý - list (Populus nigra)
cz
Topol černý - listy (Populus nigra)
Topol černý - listy (Populus nigra)
cz
Topol černý - plod (Populus nigra)
Topol černý - plod (Populus nigra)
cz
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
cz
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
Topol černý - podzimní list (Populus nigra)
cz
Topol černý - podzimní suchý list (Populus nigra)
Topol černý - podzimní suchý list (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
Topol černý - samčí jehnědy (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
cz
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
Topol černý - samčí rostlina v květu (Populus nigra)
cz
Topol černý - stromořadí (Populus nigra)
Topol černý - stromořadí (Populus nigra)