cz
Borovice vejmutovkovitá - šišky (Pinus strobiformis)
Borovice vejmutovkovitá - šišky (Pinus strobiformis)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - jehličí (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - semena (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - semena (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka - šiška (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka - šiška (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka 'Contorta' (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka 'Contorta' (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
Borovice vejmutovka 'Pendula' (Pinus strobus)
cz
Borovice velmutovka - jehličí (Pinus strobus)
Borovice velmutovka - jehličí (Pinus strobus)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Contorta)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Contorta)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Contorta)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Contorta)
cz
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Contorta)
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Contorta)
cz
Borovice vejmutovka - šišky (Pinus strobus Contorta)
Borovice vejmutovka - šišky (Pinus strobus Contorta)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Macopin)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Macopin)
cz
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
cz
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
cz
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Macopin)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Radiata)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Radiata)
cz
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Radiata)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus Radiata)
cz
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Radiata)
Borovice vejmutovka - jehlice (Pinus strobus Radiata)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' - jehlice (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' - jehlice (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' - šiška (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' - šiška (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice vejmutovka 'pohorská' - větev se šiškami (Pinus strobus x monticola Pendula)
Borovice vejmutovka 'pohorská' - větev se šiškami (Pinus strobus x monticola  Pendula)
cz
Borovice Stylesova (Pinus stylesii)
Borovice Stylesova (Pinus stylesii)
cz
Borovice Stylesova - jehlice (Pinus stylesii)
Borovice Stylesova - jehlice (Pinus stylesii)
cz
Borovice Stylesova - jehlice (Pinus stylesii)
Borovice Stylesova - jehlice (Pinus stylesii)
cz
Borovice Stylesova - jehlice (Pinus stylesii)
Borovice Stylesova - jehlice (Pinus stylesii)
cz
Borovice Stylesova - jehlice (Pinus stylesii)
Borovice Stylesova - jehlice (Pinus stylesii)
cz
Borovice lesní (Pinus sylvestris)
Borovice lesní (Pinus sylvestris)
cz
Borovice lesní (Pinus sylvestris)
Borovice lesní (Pinus sylvestris)