cz
Smrk Lutzův (Picea lutzii)
Smrk Lutzův (Picea lutzii)
cz
Smrk Lutzův - jehlice (Picea lutzii)
Smrk Lutzův - jehlice (Picea lutzii)
cz
Smrk Lutzův - jehlice (Picea lutzii)
Smrk Lutzův - jehlice (Picea lutzii)
cz
Smrk černý (Picea mariana)
Smrk černý (Picea mariana)
cz
Smrk černý (Picea mariana)
Smrk černý (Picea mariana)
cz
Smrk černý - jehlice (Picea mariana)
Smrk černý - jehlice (Picea mariana)
cz
Smrk černý (Picea mariana Aurea)
Smrk černý (Picea mariana Aurea)
cz
Smrk černý (Picea mariana Aurea)
Smrk černý (Picea mariana Aurea)
cz
Smrk černý - jehlice (Picea mariana Aurea)
Smrk černý - jehlice (Picea mariana Aurea)
cz
Smrk černý - jehlice (Picea mariana Aurea)
Smrk černý - jehlice (Picea mariana Aurea)
cz
Smrk sibiřský (Picea obovata)
Smrk sibiřský (Picea obovata)
cz
Smrk sibiřský - větévka s jehlicemi (Picea obovata)
Smrk sibiřský - větévka s jehlicemi (Picea obovata)
cz
Smrk omorika (Picea omorica)
Smrk omorika (Picea omorica)
cz
Smrk omorika (Picea omorica)
Smrk omorika (Picea omorica)
cz
Smrk omorika (Picea omorica)
Smrk omorika (Picea omorica)
cz
Smrk omorika (Picea omorica)
Smrk omorika (Picea omorica)
cz
Smrk omorika (Picea omorica Pendula Bruns)
Smrk omorika (Picea omorica Pendula Bruns)
cz
Smrk omorika (Picea omorica Pendula Bruns)
Smrk omorika (Picea omorica Pendula Bruns)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika)
Smrk omorika (Picea omorika)
cz
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika)
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika)
cz
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika)
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika)
cz
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika)
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika)
cz
Smrk omorika - jehličí (Picea omorika)
Smrk omorika - jehličí (Picea omorika)
cz
Smrk omorika - jehličí (Picea omorika)
Smrk omorika - jehličí (Picea omorika)
cz
Smrk omorika - kmen (Picea omorika)
Smrk omorika - kmen (Picea omorika)
cz
Smrk omorika 'Gnom' (Picea omorika)
Smrk omorika 'Gnom' (Picea omorika)
cz
Smrk omorika 'Gnom' - jehlice (Picea omorika)
Smrk omorika 'Gnom' - jehlice (Picea omorika)
cz
Smrk omorika 'Gnom' - větévky s jehlicemi (Picea omorika)
Smrk omorika 'Gnom' - větévky s jehlicemi (Picea omorika)
cz
Smrk omorika (Picea omorika Bautzen)
Smrk omorika (Picea omorika Bautzen)
cz
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika Bautzen)
Smrk omorika - jehlice (Picea omorika Bautzen)