cz
Orsej jarní 'Salmon white' (Ficaria verna)
Orsej jarní 'Salmon white' (Ficaria verna)
cz
Orsej jarní 'Salmon white' - list (Ficaria verna)
Orsej jarní 'Salmon white' - list (Ficaria verna)
cz
Ficus (Ficus benjamina)
Ficus (Ficus benjamina)
cz
Fíkovník malolistý (Ficus benjamina)
Fíkovník malolistý (Ficus benjamina)
cz
Fikus (Ficus benjamina)
Fikus (Ficus benjamina)
cz
Fikus (Ficus benjamina)
Fikus (Ficus benjamina)
cz
Fikus (Ficus benjamina)
Fikus (Ficus benjamina)
cz
Fikus (Ficus benjamina)
Fikus (Ficus benjamina)
cz
Fíkus benjamín (Ficus benjamina)
Fíkus benjamín (Ficus benjamina)
cz
Fíkus benjamín (Ficus benjamina)
Fíkus benjamín (Ficus benjamina)
cz
Fíkus benjamín (Ficus benjamina)
Fíkus benjamín (Ficus benjamina)
cz
Fíkus benjamín (Ficus benjamina)
Fíkus benjamín (Ficus benjamina)
cz
Fíkus benjamín - list (Ficus benjamina)
Fíkus benjamín - list (Ficus benjamina)
cz
Fikus benjamínek - opadané listy (Ficus benjamina)
Fikus benjamínek - opadané listy (Ficus benjamina)
cz
Fikus malolistý - vzdušné kořeny (Ficus benjemina)
Fikus malolistý - vzdušné kořeny (Ficus benjemina)
cz
Fíkovník (Ficus carica)
Fíkovník (Ficus carica)
cz
Fíkovník - mladé fíky (Ficus carica)
Fíkovník - mladé fíky (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - fíky (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - fíky (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - fíky (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - fíky (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - fíky (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - fíky (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - plod (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň - plod, list (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň - plod, list (Ficus carica)
cz
Fíkovník smokvoň (detail) (Ficus carica)
Fíkovník smokvoň (detail) (Ficus carica)
cz
Ficus cyathistipula (Ficus cyathistipula)
Ficus cyathistipula (Ficus cyathistipula)
cz
Ficus cyathistipula - list (Ficus cyathistipula)
Ficus cyathistipula - list (Ficus cyathistipula)
cz
Fíkus (Ficus cyathistipula)
Fíkus (Ficus cyathistipula)
cz
Fíkus (Ficus cyathistipula)
Fíkus (Ficus cyathistipula)