cz
Třemdava bílá - květ (Dictamnus albus)
Třemdava bílá - květ (Dictamnus albus)
cz
Třemdava bílá - semena (Dictamnus albus)
Třemdava bílá - semena (Dictamnus albus)
cz
Třemdava bílá, bělokvětá varieta Albiflorus (Dictamnus albus)
Třemdava bílá, bělokvětá varieta Albiflorus (Dictamnus albus)
cz
Třemdava turkestánská (Dictamnus turkestanicus)
Třemdava turkestánská (Dictamnus turkestanicus)
cz
Třemdava turkestánská - květ (Dictamnus turkestanicus)
Třemdava turkestánská - květ (Dictamnus turkestanicus)
cz
Didiscus nepravidelný (Didiscus caeruleus)
Didiscus nepravidelný (Didiscus caeruleus)
cz
Náprstník velkokvětý (Diditalis grandiflora)
Náprstník velkokvětý (Diditalis grandiflora)
cz
Plášťovka kmínková (Didymochlaena truncatula)
Plášťovka kmínková (Didymochlaena truncatula)
cz
Plášťovka kmínková - list (Didymochlaena truncatula)
Plášťovka kmínková - list (Didymochlaena truncatula)
cz
Plášťovka kmínková - mladý list (Didymochlaena truncatula)
Plášťovka kmínková - mladý list (Didymochlaena truncatula)
cz
Difenbachie (Dieffenbachia)
Difenbachie (Dieffenbachia)
cz
Difenbachie (Dieffenbachia)
Difenbachie (Dieffenbachia)
cz
Difenbachie (Dieffenbachia)
Difenbachie (Dieffenbachia)
cz
Deifenbachie (Dieffenbachia maculata)
Deifenbachie (Dieffenbachia maculata)
cz
Deifenbachie (Dieffenbachia maculata)
Deifenbachie (Dieffenbachia maculata)
cz
Deifenbachie (Dieffenbachia maculata)
Deifenbachie (Dieffenbachia maculata)
cz
Deifenbachie (Dieffenbachia maculata)
Deifenbachie (Dieffenbachia maculata)
cz
Deifenbachie (Dieffenbachia maculata)
Deifenbachie (Dieffenbachia maculata)
cz
Diefenbachie (Dieffenbachia maculata)
Diefenbachie (Dieffenbachia maculata)
cz
Dieffenbachie pestrá (Dieffenbachia maculata)
Dieffenbachie pestrá (Dieffenbachia maculata)
cz
Diefenbachie (Dieffenbachia oerstedii)
Diefenbachie (Dieffenbachia oerstedii)
cz
Diefenbachie - květ (Dieffenbachia oerstedii)
Diefenbachie - květ (Dieffenbachia oerstedii)
cz
Mramornatka (Dieffenbachia sequine)
Mramornatka (Dieffenbachia sequine)
cz
Zanice zimolezovitá (Diervilla lonicera)
Zanice zimolezovitá (Diervilla lonicera)
cz
Zanice zimolezovitá (Diervilla lonicera)
Zanice zimolezovitá (Diervilla lonicera)
cz
Zanice zimolezovitá (Diervilla lonicera)
Zanice zimolezovitá (Diervilla lonicera)
cz
Dietes (Dietes grandiflora)
Dietes (Dietes grandiflora)
cz
Dietes (Dietes iridioides)
Dietes (Dietes iridioides)
cz
Difenbachie skvrnitá (Diffenbachia maculata)
Difenbachie skvrnitá (Diffenbachia maculata)
cz
Difenbachie skvrnitá (Diffenbachia maculata)
Difenbachie skvrnitá (Diffenbachia maculata)
cz
Difenbachie skvrnitá (Diffenbachia maculata)
Difenbachie skvrnitá (Diffenbachia maculata)
cz
Náprstník (Digitalis)
Náprstník (Digitalis)
cz
Náprstník (Digitalis)
Náprstník (Digitalis)
cz
Náprstník (Digitalis)
Náprstník (Digitalis)
cz
Náprstník (Digitalis)
Náprstník (Digitalis)
cz
Náprstník (Digitalis)
Náprstník (Digitalis)
cz
Náprstník (Digitalis)
Náprstník (Digitalis)
cz
Náprstník (Digitalis)
Náprstník (Digitalis)
cz
Náprstník (Digitalis)
Náprstník (Digitalis)
cz
Náprstník (Digitalis)
Náprstník (Digitalis)
cz
Náprstník (Digitalis)
Náprstník (Digitalis)