cz
Klematis tangutský, horský (Clematis tangutica)
Klematis tangutský, horský (Clematis tangutica)
cz
Klematis tangutský, horský (Clematis tangutica)
Klematis tangutský, horský (Clematis tangutica)
cz
Klematis tangutský, horský (Clematis tangutica)
Klematis tangutský, horský (Clematis tangutica)
cz
Klematis tangutský, horský (Clematis tangutica)
Klematis tangutský, horský (Clematis tangutica)
cz
Klematis tangutský, horský (Clematis tangutica)
Klematis tangutský, horský (Clematis tangutica)
cz
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
cz
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
cz
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
cz
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
cz
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
cz
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
cz
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
Plamének tangutský (Clematis tangutica)
cz
Plamének tangutský - květ (Clematis tangutica)
Plamének tangutský - květ (Clematis tangutica)
cz
Plamének tangutský - semena (Clematis tangutica)
Plamének tangutský - semena (Clematis tangutica)
cz
Plamének plotní (Clematis vitalba)
Plamének plotní (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní (Clematis vitalba)
Plamének plotní (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní (Clematis vitalba)
Plamének plotní (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní (Clematis vitalba)
Plamének plotní (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní (Clematis vitalba)
Plamének plotní (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní (Clematis vitalba)
Plamének plotní (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní (Clematis vitalba)
Plamének plotní (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní (Clematis vitalba)
Plamének plotní (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní (Clematis vitalba)
Plamének plotní (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní - květ (Clematis vitalba)
Plamének plotní - květ (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní - listy (Clematis vitalba)
Plamének plotní - listy (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní - listy (Clematis vitalba)
Plamének plotní - listy (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní - listy (Clematis vitalba)
Plamének plotní - listy (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní - po odkvětu (Clematis vitalba)
Plamének plotní - po odkvětu (Clematis vitalba)
cz
Plamének plotní po odkvětu - detail (Clematis vitalba)
Plamének plotní po odkvětu - detail (Clematis vitalba)
cz
Plamének vlašský 'Huldine' (Clematis viticella)
Plamének vlašský 'Huldine' (Clematis viticella)
cz
Plamének vlašský 'Huldine' (Clematis viticella)
Plamének vlašský 'Huldine' (Clematis viticella)
cz
Plamének vlašský 'Huldine' (Clematis viticella)
Plamének vlašský 'Huldine' (Clematis viticella)
cz
Plamének vlašský 'Huldine' - květ (Clematis viticella)
Plamének vlašský 'Huldine' - květ (Clematis viticella)
cz
Plamének vlašský 'Huldine' - květ (Clematis viticella)
Plamének vlašský 'Huldine' - květ (Clematis viticella)
cz
Plamének Jackmanův (Clematis x jackmanii)
Plamének Jackmanův (Clematis x jackmanii)
cz
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)
cz
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)
cz
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)
cz
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)
cz
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)
cz
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)
Plamének Jackmanův Margaret Hunt (Clematis x jackmanii)