cz
Řepa cukrová - klubíčka (Beta vulgaris convar altissima)
Řepa cukrová - klubíčka (Beta vulgaris convar altissima)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Bright Yellow' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
Mangold 'Rhubarb Chard' (Beta vulgaris ssp cicla)
cz
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
cz
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
cz
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
cz
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
cz
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
cz
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
cz
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
Řepa salátová (Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva)
cz
Mangold zahradní zelený druh (Beta vulgaris var cicla)
Mangold zahradní zelený druh (Beta vulgaris var cicla)
cz
Řepa červená (Beta vulgaris var vulgaris)
Řepa červená (Beta vulgaris var vulgaris)
cz
Řepa červená, semena (Beta vulgaris varrubra)
Řepa červená, semena (Beta vulgaris varrubra)
cz
Bukvice (Betonica)
Bukvice (Betonica)
cz
Bukvice (Betonica)
Bukvice (Betonica)
cz
Bukvice (Betonica)
Bukvice (Betonica)
cz
Bukvice (Betonica)
Bukvice (Betonica)
cz
Bukvice (Betonica alopecuros)
Bukvice (Betonica alopecuros)
cz
Bukvice srstnatá - květ (Betonica hirsuta)
Bukvice srstnatá - květ (Betonica hirsuta)
cz
Bukvice lékařská (Betonica officinalis)
Bukvice lékařská (Betonica officinalis)
cz
Bukvice lékařská (Betonica officinalis)
Bukvice lékařská (Betonica officinalis)
cz
Bukvice lékařská (Betonica officinalis)
Bukvice lékařská (Betonica officinalis)
cz
Bukvice lékařská (Betonica officinalis)
Bukvice lékařská (Betonica officinalis)
cz
Bukvice lékařská (Betonica officinalis)
Bukvice lékařská (Betonica officinalis)