Photo: Imperata cylindrica (Plant Encyclopedia)

Imperata cylindrica 'Red Baron' ('Rubra') (Japanese bloodgrass) - plant

Imperata cylindrica Red Baron ( Rubra ) (Japanese bloodgrass)

Imperata cylindrica 'Red Baron' ('Rubra')

Japanese bloodgrass

plant

Imperata cylindrica 'Red Baron' ('Rubra') Japanese bloodgrass plant

Imperata cylindrica 'Red Baron' ('Rubra')

Japanese bloodgrass

plant

Imperata cylindrica 'Red Baron' ('Rubra') Japanese bloodgrass plant

Imperata cylindrica 'Red Baron' ('Rubra')

Japanese bloodgrass

plant

Imperata cylindrica  'Red Baron' ('Rubra') Japanese bloodgrass plant

Imperata cylindrica 'Red Baron' ('Rubra')

Japanese bloodgrass

plant

Imperata cylindrica  'Red Baron' ('Rubra') Japanese bloodgrass plant

Imperata cylindrica 'Red Baron' ('Rubra')

Japanese bloodgrass

leaves

Imperata cylindrica   'Red Baron' ('Rubra') Japanese bloodgrass leaves

Imperata cylindrica 'Red Baron' ('Rubra')

Japanese bloodgrass

leaves

Imperata cylindrica   'Red Baron' ('Rubra') Japanese bloodgrass leaves