Photo: Sorbus aucuparia (Plant Encyclopedia)

Sorbus aucuparia 'Edulis' (European mountain ash) - fruits

Sorbus aucuparia Edulis (European mountain ash)

Sorbus aucuparia 'Edulis'

European mountain ash

plant

Sorbus aucuparia 'Edulis' European mountain ash plant

Sorbus aucuparia 'Edulis'

European mountain ash

plant

Sorbus aucuparia 'Edulis' European mountain ash plant

Sorbus aucuparia 'Edulis'

European mountain ash

plant

Sorbus aucuparia  'Edulis' European mountain ash plant

Sorbus aucuparia 'Edulis'

European mountain ash

flowers

Sorbus aucuparia  'Edulis' European mountain ash flowers

Sorbus aucuparia 'Edulis'

European mountain ash

flowers

Sorbus aucuparia   'Edulis' European mountain ash flowers

Sorbus aucuparia 'Edulis'

European mountain ash

fruits

Sorbus aucuparia   'Edulis' European mountain ash fruits

Sorbus aucuparia 'Edulis'

European mountain ash

fruits

Sorbus aucuparia    'Edulis' European mountain ash fruits

Sorbus aucuparia 'Edulis'

European mountain ash

fruits

Sorbus aucuparia    'Edulis' European mountain ash fruits

Sorbus aucuparia 'Edulis'

European mountain ash

twings

Sorbus aucuparia     'Edulis' European mountain ash twings

Sorbus aucuparia 'Edulis'

European mountain ash

leaves

Sorbus aucuparia     'Edulis' European mountain ash leaves