Photo: Physostegia virginiana (Plant Encyclopedia)

Physostegia virginiana 'Variegata' (obedient plant) - plant

Physostegia virginiana Variegata (obedient plant)

Physostegia virginiana 'Variegata'

obedient plant

plant

Physostegia virginiana 'Variegata'  obedient plant plant

Physostegia virginiana 'Variegata'

obedient plant

flowers

Physostegia virginiana  'Variegata'  obedient plant flowers