Photo: Paeonia lactiflora (Plant Encyclopedia)

Paeonia lactiflora 'Fancy Nancy' (Chinese Peony) - plant

Paeonia lactiflora Fancy Nancy (Chinese Peony)

Paeonia lactiflora 'Fancy Nancy'

Chinese Peony

flowers

Paeonia lactiflora 'Fancy Nancy'  Chinese Peony flowers