Photo: Ocimum basilicum (Plant Encyclopedia)

Ocimum basilicum 'Thai' (Sweet Basil) - plant

Ocimum basilicum Thai (Sweet Basil)

Ocimum basilicum 'Thai'

Sweet Basil

plant

Ocimum basilicum 'Thai'  Sweet Basil plant

Ocimum basilicum 'Thai'

Sweet Basil

plant

Ocimum basilicum  'Thai'  Sweet Basil plant

Ocimum basilicum 'Thai'

Sweet Basil

flowers

Ocimum basilicum   'Thai'  Sweet Basil flowers

Ocimum basilicum 'Thai'

Sweet Basil

flowers

Ocimum basilicum    'Thai'  Sweet Basil flowers