Photo: Rosa (Plant Encyclopedia)

Rosa 'Elina' Dickson, 1984 (Rose) - flowers

Rosa Elina Dickson, 1984 (Rose)

Rosa 'Elina'

Rose

plant

Rosa 'Elina' Rose plant

Rosa 'Elina'

Rose

plant

Rosa 'Elina' Rose plant

Rosa 'Elina'

Rose

flowers

Rosa  'Elina' Rose flowers

Rosa 'Elina'

Rose

flowers

Rosa  'Elina' Rose flowers

Rosa 'Elina'

Rose

flowers

Rosa   'Elina' Rose flowers

Rosa 'Elina'

Rose

flowers

Rosa   'Elina' Rose flowers

Rosa 'Elina'

Rose

flowers

Rosa    'Elina' Rose flowers

Rosa 'Elina'

Rose

leaves

Rosa    'Elina' Rose leaves