Photo: Rosa rugosa (Plant Encyclopedia)

Rosa rugosa THUNB. (japanese rose) - twings

Rosa rugosa THUNB. (japanese rose)

Rosa rugosa

japanese rose

plant

Rosa rugosa  japanese rose plant

Rosa rugosa

japanese rose

plant

Rosa rugosa  japanese rose plant

Rosa rugosa

japanese rose

plant

Rosa rugosa  japanese rose plant

Rosa rugosa

japanese rose

flowers

Rosa rugosa  japanese rose flowers

Rosa rugosa

japanese rose

flowers

Rosa rugosa  japanese rose flowers

Rosa rugosa

japanese rose

flowers

Rosa rugosa  japanese rose flowers

Rosa rugosa

japanese rose

fruits

Rosa rugosa  japanese rose fruits

Rosa rugosa

japanese rose

fruits

Rosa rugosa  japanese rose fruits

Rosa rugosa

japanese rose

fruits

Rosa rugosa  japanese rose fruits

Rosa rugosa

japanese rose

fruits

Rosa rugosa  japanese rose fruits

Rosa rugosa

japanese rose

fruits

Rosa rugosa  japanese rose fruits

Rosa rugosa

japanese rose

leaves

Rosa rugosa  japanese rose leaves

Rosa rugosa

japanese rose

leaves

Rosa rugosa  japanese rose leaves

Rosa rugosa

japanese rose

leaves

Rosa rugosa  japanese rose leaves

Rosa rugosa

japanese rose

leaves

Rosa rugosa  japanese rose leaves

Rosa rugosa

japanese rose

leaves

Rosa rugosa  japanese rose leaves

Rosa rugosa

japanese rose

leaves

Rosa rugosa  japanese rose leaves

Rosa rugosa

japanese rose

leaves

Rosa rugosa  japanese rose leaves