cz
Bělozářka liliovitá - květ (Anthericum liliago)
Bělozářka liliovitá - květ (Anthericum liliago)
cz
Blatouch bahenní - květy (Caltha palustris)
Blatouch bahenní - květy (Caltha palustris)
cz
Bradáček vejčitý (Listera ovata)
Bradáček vejčitý (Listera ovata)
cz
Hvozdík kartouzek - květ (Dianthus carthusianorum)
Hvozdík kartouzek - květ (Dianthus carthusianorum)
cz
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
cz
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
cz
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
cz
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
cz
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
cz
Koniklec luční český - po odkvětu (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
Koniklec luční český - po odkvětu (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
cz
Koniklec luční český - rostlina po odkvětu (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
Koniklec luční český - rostlina po odkvětu (Pulsatilla pratensis subsp bohemica)
cz
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)
cz
Koulenka prodloužená - květ (Globularia bisnagarica)
Koulenka prodloužená - květ (Globularia bisnagarica)
cz
Krvavec menší (Sanguisorba minor)
Krvavec menší (Sanguisorba minor)
cz
Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata)
Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata)
cz
Mateřídouška časná - květ (Thymus praecox)
Mateřídouška časná - květ (Thymus praecox)
cz
Mochnovec křovitý - květ (Dasiphora fruticosa)
Mochnovec křovitý - květ (Dasiphora fruticosa)
cz
Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia)
Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia)
cz
Pumpava obecná (Erodium cicutarium)
Pumpava obecná (Erodium cicutarium)
cz
Rozrazil douškolistý - květy (Veronica serpyllifolia)
Rozrazil douškolistý - květy (Veronica serpyllifolia)
cz
Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata)
Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata)
cz
Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata)
Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata)
cz
Sasanka lesní - květ (Anemone sylvestris)
Sasanka lesní - květ (Anemone sylvestris)
cz
Šalvěj luční - květy (Salvia pratensis)
Šalvěj luční - květy (Salvia pratensis)
cz
Úročník bolhoj - květy (Anthyllis vulneraria)
Úročník bolhoj - květy (Anthyllis vulneraria)
cz
Vítod větší - květ (Polygala major)
Vítod větší - květ (Polygala major)
cz
Zběhovec plazivý - květ (Ajuga reptans)
Zběhovec plazivý - květ (Ajuga reptans)
cz
Zběhovec plazivý - květy (Ajuga reptans)
Zběhovec plazivý - květy (Ajuga reptans)
cz
Žluťucha menší - listy (Thalictrum minus)
Žluťucha menší - listy (Thalictrum minus)