cz
Kvamoklit (Quamoclit lobata)
Kvamoklit (Quamoclit lobata)
cz
Kvamoklit - květ (Quamoclit lobata)
Kvamoklit - květ (Quamoclit lobata)
cz
Queen Elizabeth růže (Queen Elizabeth - Rosa)
Queen Elizabeth růže (Queen Elizabeth - Rosa)
cz
Růže Queen Elizabeth (Queen Elizabeth - Rosa)
Růže Queen Elizabeth (Queen Elizabeth - Rosa)
cz
Růže Queen Elizabeth (Queen Elizabeth - Rosa)
Růže Queen Elizabeth (Queen Elizabeth - Rosa)
cz
Dub (Quercus)
Dub (Quercus)
cz
Dub (Quercus)
Dub (Quercus)
cz
Dub (Quercus)
Dub (Quercus)
cz
Dub - duběnka (Quercus)
Dub - duběnka (Quercus)
cz
Dub - duběnka (Quercus)
Dub - duběnka (Quercus)
cz
Dub - plod žaludy (Quercus)
Dub - plod žaludy (Quercus)
cz
Dub - podzimní listí (Quercus)
Dub - podzimní listí (Quercus)
cz
Dub - strom i v zimě většinou drží list (Quercus)
Dub - strom i v zimě většinou drží list (Quercus)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Dub - žalud (Quercus)
Dub - žalud (Quercus)
cz
Lednice -dub (Quercus)
Lednice -dub (Quercus)
cz
Dub 'Crimschmidt' (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní habitus (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní habitus (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní list (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní listy (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní listy (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní listy rub (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní listy rub (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní zbarvení (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní zbarvení (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - podzimní zbarvení (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - podzimní zbarvení (Quercus bimundorum)
cz
Dub 'Crimschmidt' - větévka s podzimními listy (Quercus bimundorum)
Dub 'Crimschmidt' - větévka s podzimními listy (Quercus bimundorum)
cz
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' (Quercus turneri)
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' (Quercus turneri)
cz
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' (Quercus turneri)
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' (Quercus turneri)
cz
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' (Quercus turneri)
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' (Quercus turneri)
cz
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' - mladý list (Quercus turneri)
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' - mladý list (Quercus turneri)
cz
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' - mladý list (Quercus turneri)
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' - mladý list (Quercus turneri)
cz
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' - větévka s květy (Quercus turneri)
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' - větévka s květy (Quercus turneri)
cz
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' - větévka s mladými listy (Quercus turneri)
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' - větévka s mladými listy (Quercus turneri)
cz
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' - větévky s mladými listy (Quercus turneri)
Dub Turnerův 'Pseudoturneri' - větévky s mladými listy (Quercus turneri)
cz
Dub špičatolistý - habitus (Quercus acutissima)
Dub špičatolistý - habitus (Quercus acutissima)
cz
Dub špičatolistý - list (Quercus acutissima)
Dub špičatolistý - list (Quercus acutissima)